บล๊อกของครูปรีดา
สถิติ
เปิดเมื่อ2/02/2012
อัพเดท4/02/2014
ผู้เข้าชม146234
แสดงหน้า254799
ปฎิทิน
April 2015
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
แบบทดสอบ ม. 2 ชุดที่ 1 (ก่อนเรียน) (เข้าชม 17372 ครั้ง)
วิชา การงานฯ (รหัส ง22101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การสื่อสารข้อมูล จำนวน 15 ข้อ (หลังเรียน)
โดย ครูปรีดา ผลเกิด โรงเรียน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
คำสั่ง จงคลิกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)
การรับส่งข้อมูลที่ไม่สามารถโต้ตอบกันในเวลาเดียวกัน จัดเป็นการส่งข้อมูลแบบใด
   การส่งข้อมูลทิศทางเดียว
   การส่งข้อมูลทิศทางเดียวสลับกัน
   การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
   ข้อ 1 และ 2 ถูก
ข้อที่ 2)
สัญญาณแอนะล็อกเป็นอย่างไร
   เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง
   มีลักษณะเป็นรูปกราฟคลื่นไซน์
   ต้องแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณดิจิทัล
   สัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปะติดปะต่อ
ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาณดิจิทัล
   ต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปเลขฐานสอง
   ต้องวัดจำนวนรอบความถี่ของคลื่นใน 1 วินาที
   มีอุปกรณ์ทวนสัญญาณที่สามารถกรองสัญญาณรบกวน
   มีความสามารถในการผลิตคลื่นสัญญาณมากกว่า 100 ล้านรอบ
ข้อที่ 4)
'มีฉนวนหุ้มข้อมูลหลายชั้น ทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนได้' เป็นคุณสมบัติของตัวกลางประเภทใด
   สายคู่บิดเกลียว
   สายโคแอกเชียล
   สายไฟฟ้าแรงสูง
   สายใยแก้วนำแสง
ข้อที่ 5)
สื่อนำข้อมูลแบบมีสายที่มีส่วนประกอบเป็นทองแดง เป็นคุณสมบัติของตัวกลางประเภทใด
   สายคู่บิดเกลียว
   สายโคแอกเชียล
   สายไฟฟ้าแรงสูง
   สายใยแก้วนำแสง
ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นสื่อนำข้อมูลแบบมีสายที่จำเป็นต้องเดินสายใส่ท่อลงใต้ดิน
   สายคู่บิดเกลียว
   สายโคแอกเชียล
   สายไฟฟ้าแรงสูง
   สายใยแก้วนำแสง
ข้อที่ 7)
สื่อนำข้อมูลไร้สายประเภทใดที่มีลักษณะการ ส่งสัญญาณต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ
   สัญญาณวิทยุ
   แสงอินฟราเรด
   ระบบไมโครเวฟ
   การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ข้อที่ 8)
สื่อนำข้อมูลไร้สายประเภทใดที่ใช้อากาศเป็นในการสื่อสาร
   สัญญาณวิทยุ
   แสงอินฟราเรด
   ระบบไมโครเวฟ
   ถูกทั้งข้อ ก และ ค
ข้อที่ 9)
สื่อนำข้อมูลมีหน้าที่อย่างไร
   รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ส่ง
   เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล
   เป็นวิธีการในการสื่อสารข้อมูล
   ส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ
ข้อที่ 10)
ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
   ข้อมูล
   ระยะเวลา
   โพรโทคอล
   สื่อนำข้อมูล
ข้อที่ 11)
'ปุ๊กชมรายการทางโทรทัศน์ยูบีซี' จากข้อความนี้ข้อใดคือสื่อนำข้อมูล
   ดาวเทียม
   โทรทัศน์
   โทรศัพท์
   สายเคเบิล
ข้อที่ 12)
'ผู้ส่งและผู้รับทำการตกลงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน' ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
   ผู้ส่งข้อมูล
   ผู้รับข้อมูล
   โพรโทคอล
   สื่อนำข้อมูล
ข้อที่ 13)
การฟังเพลงจัดเป็นการส่งข้อมูลแบบใด
   การส่งข้อมูลทิศทางเดียว
   การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน
   การส่งข้อมูลทิศทางเดียวสลับกัน
   การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
ข้อที่ 14)
การส่งข้อมูลทิศทางเดียวมีลักษณะอย่างไร
   ส่งและรับข้อมูลโดยไม่ได้โต้ตอบกัน
   ส่งและรับข้อมูลโดยสามารถโต้ตอบกันได้ทันที
   ส่งและรับข้อมูลโดยจะโต้ตอบกันทางโทรศัพท์
   ส่งและรับข้อมูลโดยไม่สามารถโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกัน
ข้อที่ 15)
ข้อใดจัดเป็นการส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน
   การใช้วิทยุสื่อสาร
   การสนทนาออนไลน์
   การชมภาพยนตร์วีซีดี
   การเรียนผ่านดาวเทียม

 โพล
  • ครูปรีดา สอนแบบนี้ชอบหรือไม่
    ชอบ
    ไม่ชอบ
    แล้วแต่ครู
สินค้า
แบบทดสอบอนไลน์
สินค้าขายดี